JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F41021LIItem Location File
10F03012AICustomer Master by Line of Business

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File
44H: Homebuilder Management
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F44H711ZSZ1172HB Lot Start Unedited Transaction FileFiles44H: Homebuilder Management
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZMCU, SZOBJ, SZSUB, SZOPTION, SZAN8, SZITM, SZSEQ, SZLITM, SZAITM, SZMCUTJ, SZGENJOB, SZJOBS, SZAVEL, SZLSWVER, SZBUDONLY, SZLSWPOSTB, SZHBPFLG1, SZLSWPOSTC, SZOPKID, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOSFX, SZOGNO, SZKCOO, SZDCTO, SZDOCO, SZSFXO, SZLNID, SZHBMCUS, SZHBLOT, SZCPHASE, SZHBAREA, SZSHAN, SZDGL, SZOPDJ, SZTRDJ, SZPN, SZDESC, SZVR01, SZVR02, SZDSC1, SZDSC2, SZRMK, SZVNDTBD, SZLNTY, SZPDP1, SZPDP2, SZPDP3, SZPDP4, SZPDP5, SZOSCQTY, SZUOM, SZUORG, SZPRRC, SZAEXP, SZFTN1, SZLSWOGBA, SZPTC, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZATXT, SZANBY, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZRCD, SZFUF1, SZFUF2, SZANI, SZAID, SZLT, SZHBPLAN, SZHBELEV, SZR001, SZPCRT, SZRTNR, SZPURG, SZCRCD, SZCRCF, SZCRRM, SZCRR, SZFRRC, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZURRF, SZHBST1, SZHBST2, SZHBST3, SZHBST4, SZHBST5, SZCRTU, SZCRTJ, SZCRTT, SZWRKSTNID, SZHBOPID, SZUPMB, SZUPMJ, SZUPMT, SZJOBN, SZPID FROM F44H711Z

TOP812 | 44H | F44H711Z COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
15SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
16SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
17SZOPTIONOption NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
18SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
19SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
20SZSEQSequence NumberNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
21SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
22SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
23SZMCUTJCost Code TemplateStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
24SZGENJOBGeneration Job NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
25SZJOBSJob NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
26SZAVELAutovoucher Eligible FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
27SZLSWVERLot Start Workfile VersionStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
28SZBUDONLYBudget OnlyCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
29SZLSWPOSTBBudget Posting StatusCharacterUDC (44H7 BP)10 Allow NULL? 
30SZHBPFLG1Homebuilder - Lot Start Process TypeCharacterUDC (44H7 LP)10 Allow NULL? 
31SZLSWPOSTCCommitment Posting StatusCharacterUDC (44H7 PS)10 Allow NULL? 
32SZOPKIDOption Package IdStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
33SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
34SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
35SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
36SZOSFXDocument Pay Item - OriginalStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
37SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
38SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
39SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
40SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
41SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
42SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
43SZHBMCUSCommunityStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
44SZHBLOTLot NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
45SZCPHASEPhaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
46SZHBAREAHomeBuilder Area IDStringUDC (00 05)30 Allow NULL? 
47SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
48SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
49SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
50SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
51SZPNPeriod Number - General LedgerNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
52SZDESCDescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
53SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
54SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
55SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
56SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
57SZRMKName - RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
58SZVNDTBDSupplier TBDCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
59SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
60SZPDP1Reporting Code 1 - PurchasingStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
61SZPDP2Reporting Code 2 - PurchasingStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
62SZPDP3Reporting Code 3 - PurchasingStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
63SZPDP4Reporting Code 4 - PurchasingStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
64SZPDP5Reporting Code 5 - PurchasingStringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
65SZOSCQTYCumulative Quantity SelectedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
66SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
67SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
68SZPRRCAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
69SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
70SZFTN1Amount - Tax CommitmentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
71SZLSWOGBALot Start WF - Orig. Gen'd Budget Amt.NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
72SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
73SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
74SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
75SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
76SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
77SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
78SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
79SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
80SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
81SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
82SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
83SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
84SZFUF2Post QuantitiesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
85SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
86SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
87SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
88SZHBPLANPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
89SZHBELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
90SZR001Category Code - G/L1StringUDC (09 01)30 Allow NULL? 
91SZPCRTPercent - RetainageNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
92SZRTNRRetainage RuleStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
93SZPURGPurge CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
94SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
95SZCRCFCurrency Code - OriginStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
96SZCRRMCurrency Mode-Foreign or Domestic EntryCharacterUDC (H00 CY)10 Allow NULL? 
97SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
98SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
99SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
100SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
101SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
102SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
103SZHBST1HomeBuilder Status Code 1CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
104SZHBST2HomeBuilder Status Code 2CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
105SZHBST3HomeBuilder Status Code 3CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
106SZHBST4HomeBuilder Status Code 4CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
107SZHBST5HomeBuilder Status Code 5CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
108SZCRTUCreated by userStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
109SZCRTJDate - CreatedDateGeneric Edit60
110SZCRTTTime - CreatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
111SZWRKSTNIDOriginal Work Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
112SZHBOPIDOriginal Program IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
113SZUPMBUpdated By - UserStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
114SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
115SZUPMTTime - Last UpdatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
116SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
117SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 

TOP812 | 44H | F44H711Z INDEXES

NumberDescription
1UserBatchTransNoLineNo (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
2McuObjSubOptionAn8ItmSeq
ElementAliasDescriptionSequence
1MCUBusiness UnitAscending
2OBJObject AccountAscending
3SUBSubsidiaryAscending
4OPTIONOption NumberAscending
5AN8Address NumberAscending
6ITMItem Number - ShortAscending
7SEQSequence NumberAscending