JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F41021LIItem Location File
10F03012AICustomer Master by Line of Business

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File

253 COLUMNS | 3 INDEXES | Print definition?910 | 40 | F4211Z1 TABLE

40: Inventory/OP Base
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1910F4211Z1SZ2533Sales Order Detail Unedited Transaction FileTransaction Files42: Sales ManagementBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZLNID, SZSFXO, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZPA8, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZADDJ, SZIVD, SZCNDJ, SZDGL, SZRSDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZEXDP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZEMCU, SZRLIT, SZKTLN, SZCPNT, SZRKIT, SZKTP, SZSRP1, SZSRP2, SZSRP3, SZSRP4, SZSRP5, SZPRP1, SZPRP2, SZPRP3, SZPRP4, SZPRP5, SZUOM, SZUORG, SZSOQS, SZSOBK, SZSOCN, SZSONE, SZUOPN, SZQTYT, SZQRLV, SZCOMM, SZOTQY, SZUPRC, SZAEXP, SZAOPN, SZPROV, SZTPC, SZAPUM, SZLPRC, SZUNCS, SZECST, SZCSTO, SZTCST, SZINMG, SZPTC, SZRYIN, SZDTBS, SZTRDC, SZFUN2, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZCADC, SZKCO, SZDOC, SZDCT, SZODOC, SZODCT, SZOKC, SZPSN, SZDELN, SZTAX1, SZTXA1, SZEXR1, SZATXT, SZPRIO, SZRESL, SZBACK, SZSBAL, SZAPTS, SZLOB, SZEUSE, SZDTYS, SZNTR, SZVEND, SZCARS, SZMOT, SZROUT, SZSTOP, SZZON, SZCNID, SZFRTH, SZSHCM, SZSHCN, SZSERN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM4, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZRPRC, SZORPR, SZORP, SZCMGP, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSO01, SZSO02, SZSO03, SZSO04, SZSO05, SZSO06, SZSO07, SZSO08, SZSO09, SZSO10, SZSO11, SZSO12, SZSO13, SZSO14, SZSO15, SZACOM, SZCMCG, SZRCD, SZGRWT, SZGWUM, SZSBL, SZSBLT, SZLCOD, SZUPC1, SZUPC2, SZUPC3, SZSWMS, SZUNCD, SZCRMD, SZCRCD, SZCRR, SZFPRC, SZFUP, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZSO16, SZSO17, SZSO18, SZSO19, SZSO20, SZIR01, SZIR02, SZIR03, SZIR04, SZIR05, SZSOOR, SZVR03, SZDEID, SZPSIG, SZRLNU, SZPMDT, SZRLTM, SZRLDJ, SZDRQT, SZADTM, SZOPTT, SZPDTT, SZPSTM, SZXDCK, SZXPTY, SZDUAL, SZBSC, SZCBSC, SZCORD, SZDVAN, SZPEND, SZRFRV, SZMCLN, SZSHPN, SZRSDT, SZPRJM, SZOSEQ, SZMERL, SZHOLD, SZHDBU, SZDMBU, SZBCRC, SZODLN, SZOPDJ, SZPOE, SZPMTO, SZANBY, SZPMTN, SZNUMB, SZAAID FROM F4211Z1

TOP910 | 40 | F4211Z1 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
15SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
16SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
17SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
18SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
19SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
20SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
21SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
22SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
23SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
24SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
25SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
26SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
27SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
28SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
29SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
30SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
31SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
32SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
33SZPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
34SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
35SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
36SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
37SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
38SZIVDDate - InvoiceDateGeneric Edit60
39SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
40SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
41SZRSDJDate - Promised DeliveryDateGeneric Edit60
42SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
43SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
44SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
45SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
46SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
47SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
48SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
50SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
51SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
52SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
53SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
54SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
55SZEXDPDays Before ExpirationNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
56SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
57SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
58SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
59SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
60SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
61SZEMCUBusiness Unit - HeaderStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
62SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
63SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
64SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
65SZRKITRelated Kit ComponentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
66SZKTPNumber of Component Per ParentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
67SZSRP1Sales Rpt 01 - Product FamilyStringUDC (41 S1)30 Allow NULL? 
68SZSRP2Sales Rpt 02 - Family SectionStringUDC (41 S2)30 Allow NULL? 
69SZSRP3Sales Category Code 3StringUDC (41 S3)30 Allow NULL? 
70SZSRP4Sales Category Code 4StringUDC (41 S4)30 Allow NULL? 
71SZSRP5Sales Category Code 5StringUDC (41 S5)30 Allow NULL? 
72SZPRP1Commodity ClassStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
73SZPRP2Commodity Sub ClassStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
74SZPRP3Supplier Rebate CodeStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
75SZPRP4Master Planning FamilyStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
76SZPRP5Purchasing Category Code 5StringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
77SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
78SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
79SZSOQSQuantity ShippedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
80SZSOBKUnits - Qty Backordered/HeldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
81SZSOCNUnits - Quantity Canceled/ScrappedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
82SZSONEUnits - Future Quantity CommittedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
83SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
84SZQTYTUnits - Shipped to DateNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
85SZQRLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZCOMMCommitted (H/S)CharacterUDC (H42 CP)10 Allow NULL? 
87SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
88SZUPRCAmount - Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
89SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
91SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
92SZTPCTemporary Price (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
93SZAPUMUnit of Measure - Entered for Unit PriceStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
94SZLPRCAmount - List PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
95SZUNCSAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
96SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
97SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
98SZTCSTExtended Cost - TransferNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
99SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
100SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
101SZRYINPayment InstrumentCharacterUDC (00 PY)10 Allow NULL? 
102SZDTBSBased on DateCharacterUDC (42 BD)10 Allow NULL? 
103SZTRDCDiscount - TradeNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
104SZFUN2Trade Discount (Old)NumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
105SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
106SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
107SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
108SZCADCDiscount % - CashNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
109SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
110SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
111SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
112SZODOCDocument - OriginalNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
113SZODCTDocument Type - OriginalStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
114SZOKCDocument Company - OriginalStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
115SZPSNPick Slip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
116SZDELNDelivery NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
117SZTAX1Sales Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
118SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
119SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
120SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
121SZPRIOPriority - ProcessingCharacterUDC (H40 PR)10 Allow NULL? 
122SZRESLPrinted CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
123SZBACKBackorders Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
124SZSBALSubstitutes Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
125SZAPTSPartial Line Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
126SZLOBLine of BusinessStringUDC (40 LB)30 Allow NULL? 
127SZEUSEEnd UseStringUDC (40 EU)30 Allow NULL? 
128SZDTYSDuty StatusStringUDC (40 DS)20 Allow NULL? 
129SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
130SZVENDPrimary / Last Supplier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
131SZCARSCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
132SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
133SZROUTRoute CodeStringUDC (42 RT)30 Allow NULL? 
134SZSTOPStop CodeStringUDC (42 SP)30 Allow NULL? 
135SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
136SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
137SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
138SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
139SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
140SZSERNSerial Number - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
141SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
142SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
143SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
144SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
145SZUOM4Unit of Measure - PricingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
146SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
147SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
148SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
149SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
150SZRPRCReprice (Basket Price) CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
151SZORPROrder Reprice CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
152SZORPOrder Repriced IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
153SZCMGPCosting Method - InventoryStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
154SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
155SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
156SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
157SZSO01Inter Branch SalesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
158SZSO02On Hand UpdatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
159SZSO03Configurator Print FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
160SZSO04Sales Order Status 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
161SZSO05Substitute Item IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
162SZSO06Preference Commitment IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
163SZSO07Ship date (PDDJ) overriddenCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
164SZSO08Price Adjustment Line IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
165SZSO09Price Adj. History IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
166SZSO10Preference Production AllocationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
167SZSO11Transfer/Direct Ship/Intercompany FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
168SZSO12Deferred entries flagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
169SZSO13Euro Conversion Status FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
170SZSO14Sales Order Status 14CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
171SZSO15Sales Order Status 15CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
172SZACOMApply Commission (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
173SZCMCGCommission CategoryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
174SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
175SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
176SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
177SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
178SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
179SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
180SZUPC1Price Code 1StringUDC (40 P1)20 Allow NULL? 
181SZUPC2Price Code 2StringUDC (40 P2)20 Allow NULL? 
182SZUPC3Price Code 3StringUDC (40 P3)20 Allow NULL? 
183SZSWMSStatus - In WarehouseCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
184SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
185SZCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
186SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
187SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
188SZFPRCAmount - List Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
189SZFUPAmount - Foreign Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
190SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
191SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
192SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
193SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
194SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
195SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
196SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
197SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
198SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
199SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
200SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
201SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
202SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
203SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
204SZSO16Manufacturing Variance Accounting FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
205SZSO17Sales Order Status 17CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
206SZSO18Sales Order Status 18CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
207SZSO19Sales Order Status 19CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
208SZSO20Sales Order Status 20CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
209SZIR01Integration Reference 01StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
210SZIR02Integration Reference 02StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
211SZIR03Integration Reference 03StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
212SZIR04Integration Reference 04StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
213SZIR05Integration Reference 05StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
214SZSOORSource of OrderIntegerGeneric Edit110 Allow NULL? 
215SZVR03ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
216SZDEIDDemand Unique Key IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
217SZPSIGPull SignalStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
218SZRLNURelease NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
219SZPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
220SZRLTMTime - ReleaseNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
221SZRLDJDate - ReleaseDateGeneric Edit60
222SZDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
223SZADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
224SZOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
225SZPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
226SZPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
227SZXDCKCross-Docking FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
228SZXPTYCross Docking Priority for Sales OrdersNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
229SZDUALDual Unit Of Measure ItemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
230SZBSCBuying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
231SZCBSCCurrent Buying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
232SZCORDChange Order NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
233SZDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
234SZPENDPending Approval FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
235SZRFRVRevision ReasonStringUDC (42 RR)30 Allow NULL? 
236SZMCLNMatrix Control Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
237SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
238SZRSDTPromised Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
239SZPRJMProject NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
240SZOSEQSequence NumberNumericGeneric Edit40 Allow NULL? 
241SZMERLItem Revision LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
242SZHOLDHold Orders CodeStringUDC (42 HC)20 Allow NULL? 
243SZHDBUBusiness Unit - HeaderStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
244SZDMBUBusiness Unit - DemandStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
245SZBCRCCurrency Code - BaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
246SZODLNDocument Line Number - OriginalNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
247SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
248SZPOEPort of Entry or ExitStringUDC (40 PE)60 Allow NULL? 
249SZPMTOPayment Terms Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
250SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
251SZPMTNPromotion IDStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
252SZNUMBAsset Item NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
253SZAAIDParent NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 

TOP910 | 40 | F4211Z1 INDEXES

NumberDescription
1User ID Batch Number + + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
2Doc Number Doc Type +
ElementAliasDescriptionSequence
1DOCODocument (Order No Invoice etc.)Ascending
2DCTOOrder TypeAscending
3KCOOOrder Company (Order Number)Ascending
4EDUSEDI - User IDAscending
5LNIDLine NumberAscending
3Doc Number Line Number +
ElementAliasDescriptionSequence
1DOCODocument (Order No Invoice etc.)Ascending
2DCTOOrder TypeAscending
3KCOOOrder Company (Order Number)Ascending
4LNIDLine NumberAscending
5EDUSEDI - User IDAscending