JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

101 COLUMNS | 2 INDEXES | Print definition?920 | 31 | F3111Z1 TABLE

31: Shop Floor Control
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F3111Z1SZ1012Outbound Work Order Parts ListBatch Input Files31: Shop Floor ControlBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZTBM, SZFORQ, SZITC, SZCOBY, SZCOTY, SZCPNT, SZFRMP, SZTHRP, SZFRGD, SZTHGD, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZOPSQ, SZBSEQ, SZRSCP, SZSCRP, SZREWP, SZASIP, SZCPYP, SZSTPP, SZLOVD, SZCPIT, SZCPIL, SZCPIA, SZCMCU, SZDSC1, SZDSC2, SZLOCN, SZLOTN, SZAN8, SZLNTY, SZSERN, SZTRDJ, SZDRQJ, SZUORG, SZTRQT, SZSOCN, SZSOBK, SZCTS1, SZQNTA, SZUM, SZEA, SZRTG, SZMTST, SZDCT, SZSHNO, SZMCU, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZCMRV, SZSTRX, SZPARS, SZCOMM, SZUKID, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZPOC, SZVEND, SZCTS4, SZCTS7, SZCTS8, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZGLD, SZSBFL, SZAING, SZSSTQ, SZUOM2, SZAPSC, SZPSN, SZDLEJ, SZCOST, SZCHPP, SZCPNB, SZBSEQAN FROM F3111Z1

TOP920 | 31 | F3111Z1 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
15SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
16SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
17SZTBMType Bill of MaterialStringUDC (40 TB)30 Allow NULL? 
18SZFORQFixed or Variable QuantityCharacterUDC (H40 FO)10 Allow NULL? 
19SZITCIssue Type CodeCharacterUDC (41 IT)10 Allow NULL? 
20SZCOBYCo-Products/By-Products/IntermediateCharacterUDC (H40 CO)10 Allow NULL? 
21SZCOTYComponent TypeCharacterUDC (H40 CP)10 Allow NULL? 
22SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
23SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
24SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
25SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
26SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
27SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
28SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
29SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
30SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
31SZOPSQSequence Number - OperationsNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
32SZBSEQSequence - Bubble SequenceNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
33SZRSCPResource PercentNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
34SZSCRPPercent - Percent of ScrapNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
35SZREWPPercent - ReworkNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
36SZASIPPercent - As isNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
37SZCPYPPercent - Cumulative Planned YieldNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
38SZSTPPOperation Scrap PercentNumericGeneric Edit52 Allow NULL? 
39SZLOVDLeadtime Offset DaysNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
40SZCPITComponent Item Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
41SZCPILComponent 2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
42SZCPIAComponent 3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
43SZCMCUComponent BranchStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
44SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
45SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
46SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
47SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
48SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
49SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
50SZSERNSerial Number - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
51SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
52SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
53SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
54SZTRQTQuantity AvailableNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
55SZSOCNUnits - Quantity Canceled/ScrappedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
56SZSOBKUnits - Qty Backordered/HeldNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
57SZCTS1Hours - Unaccounted Direct LaborNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
58SZQNTAUnits - Quantity CommitedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
59SZUMUnit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
60SZEAAmount - Estimated CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
61SZRTGRoute Sheet (N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
62SZMTSTMaterial Status Code W.O.StringUDC (31 MS)20 Allow NULL? 
63SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
64SZSHNOMessage NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
65SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
66SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
67SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
68SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
69SZCMRVComponent Revision LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
70SZSTRXDate - Completion (Julian)DateGeneric Edit60
71SZPARSNumber - Parent WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
72SZCOMMCommitted (H/S)CharacterUDC (H42 CP)10 Allow NULL? 
73SZUKIDUnique Key ID (Internal)NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
74SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
75SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
76SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
77SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
78SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
79SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
80SZPOCIssue and ReceiptCharacterUDC (43 IR)10 Allow NULL? 
81SZVENDPrimary / Last Supplier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
82SZCTS4Amount - Unaccounted Direct LaborNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
83SZCTS7Amount - Unaccounted ScrapNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
84SZCTS8Units - Unaccounted ScrapNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
86SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
87SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
88SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
89SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
90SZGLDG/L DateDateGeneric Edit60
91SZSBFLParts List Substitute FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
92SZAINGActive Ingredient FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
93SZSSTQSecondary Quantity Issued/CompletedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
94SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
95SZAPSCConstraints FlagCharacterUDC (42 AC)10 Allow NULL? 
96SZPSNPick Slip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
97SZDLEJLot Effectivity DateDateGeneric Edit60
98SZCOSTCost ComponentStringUDC (30 CA)30 Allow NULL? 
99SZCHPPCritical Hold PropagationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
100SZCPNBComponent Line Number BOMNumericGeneric Edit82 Allow NULL? 
101SZBSEQANBubble Sequence Alpha NumericStringGeneric Edit50 Allow NULL? 

TOP920 | 31 | F3111Z1 INDEXES

NumberDescription
1User ID Batch Transaction +A (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
5UKIDUnique Key ID (Internal)Ascending
2User ID Batch Transaction +B
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
5OPSQSequence Number - OperationsAscending