JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

203 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 43 | F43121Z1 TABLE

43: Procurement
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F43121Z1SZ2031Receipts Unedited Transaction TableTransaction Files43A: Purchase Order Receipt/RoutingBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZTPUR, SZLSTS, SZRATY, SZRECOPT, SZMATC, SZAN8, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZLNID, SZNLIN, SZALIN, SZRTBY, SZDMCT, SZDMCS, SZBALU, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZIMCU, SZLOCN, SZLOTN, SZLOTG, SZLOTP, SZVRMK, SZCNID, SZNXTR, SZLTTR, SZTRDJ, SZRCDJ, SZDRQJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZRCD, SZVINV, SZPTC, SZPST, SZLAND, SZPRP5, SZLVLA, SZILOG, SZDLOG, SZRTGC, SZRCPF, SZAVCH, SZLNTY, SZGLC, SZMCU, SZCO, SZAID, SZANI, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZASID, SZSBL, SZSBLT, SZKCO, SZDOC, SZDCT, SZSFX, SZDGL, SZJELN, SZVANI, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZUOM, SZUORG, SZUPTD, SZUOPN, SZUREC, SZUCLO, SZQTYS, SZQTYR, SZQTYW, SZQTYC, SZQTYJ, SZQTYA, SZUOM3, SZPRRC, SZECST, SZAPTD, SZAOPN, SZAREC, SZACLO, SZAVCO, SZVARC, SZCRCD, SZCRR, SZFRRC, SZFEC, SZFAP, SZFAPT, SZFREC, SZFCLO, SZADDJ, SZSHAN, SZCITM, SZDSC1, SZDSC2, SZVR01, SZVR02, SZLDSC, SZMMEJ, SZLOTS, SZRLOT, SZLOT1, SZLOT2, SZAMBR, SZBUM3, SZSTOK, SZBUM4, SZWGTR, SZBUM5, SZTEMP, SZSTPU, SZDEND, SZDNTP, SZDETP, SZDTPU, SZRCTM, SZABR1, SZABT1, SZABR2, SZABT2, SZABR3, SZABT3, SZABR4, SZABT4, SZMOT, SZANCR, SZURET, SZUDMG, SZDGCD, SZUREJ, SZRJCD, SZUIQ1, SZU1CD, SZUIQ2, SZU2CD, SZUIQ3, SZU3CD, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZVR05, SZVR04, SZUPUM, SZUPQT, SZUPCN, SZUOM2, SZUKID, SZSTAM, SZSQOR, SZSHPN, SZSCUM, SZSCCQ, SZSCCN, SZPLT, SZPAK, SZMERL, SZMACT, SZLDNM, SZKTLN, SZFUF6, SZFUF5, SZFUF4, SZFUF3, SZDUAL, SZCTAM, SZXDCK, SZCPNT, SZBCRC, SZLOTC, SZPOE, SZVR03, SZJBCD, SZSRQTY, SZSRUOM, SZORIG FROM F43121Z1

TOP920 | 43 | F43121Z1 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZTPURTransaction Set PurposeStringUDC (47 PU)20 Allow NULL? 
15SZLSTSLine Item Status CodeStringUDC (47 LS)20 Allow NULL? 
16SZRATYReceiving Advice TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
17SZRECOPTReceipts OptionsCharacterUDC (43 PR)10 Allow NULL? 
18SZMATCType - Match Record TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
19SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
20SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
21SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
22SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
23SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
24SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
25SZNLINNumber of LinesNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
26SZALINLine - AssociatedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
27SZRTBYWritten By ProgramStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
28SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
29SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
30SZBALUContract Balances Updated Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
31SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
32SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
33SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
34SZIMCUItem Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
35SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
36SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
37SZLOTGLot GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
38SZLOTPLot PotencyNumericGeneric Edit153 Allow NULL? 
39SZVRMKSupplier RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
40SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
41SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
42SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
43SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
44SZRCDJDate - ReceivedDateGeneric Edit60
45SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
46SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
47SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
48SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
49SZVINVSupplier Invoice NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
50SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
51SZPSTPay Status CodeCharacterUDC (00 PS)10 Allow NULL? 
52SZLANDCode - Landed CostCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
53SZPRP5Purchasing Category Code 5StringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
54SZLVLALevel CostStringUDC (40 CA)30 Allow NULL? 
55SZILOGCode - Invoice LoggingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
56SZDLOGFinal Receipt Flag (Y or BLANK)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
57SZRTGCRouting Process (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
58SZRCPFLeadtime Recalculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
59SZAVCHCode - Evaluated Receipt SettlementCharacterUDC (40 ER)10 Allow NULL? 
60SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
61SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
62SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
63SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
64SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
65SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
66SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
67SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
68SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
69SZASIDSerial NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
70SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
71SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
72SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
73SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
74SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
75SZSFXDocument Pay ItemStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
76SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
77SZJELNJournal Entry Line NumberNumericGeneric Edit70 Allow NULL? 
78SZVANIAccount Number - Received Not VoucheredStringGeneric Edit290 Allow NULL? 
79SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
80SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
81SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
82SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
83SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
84SZUPTDUnits - Paid to DateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
86SZURECUnits - ReceivedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
87SZUCLOUnits - ClosedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
88SZQTYSUnits - StockedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
89SZQTYRUnits - ReturnedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
90SZQTYWUnits - ReworkedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
91SZQTYCUnits - ScrappedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
92SZQTYJUnits - RejectedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
93SZQTYAUnits - AdjustedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
94SZUOM3Unit of Measure - PurchasingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
95SZPRRCAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
96SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
97SZAPTDAmount - Paid to DateNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
98SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
99SZARECAmount - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
100SZACLOAmount - ClosedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
101SZAVCOAmount - Average Cost DifferenceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
102SZVARCAmount - Cost VarianceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
103SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
104SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
105SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
106SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
107SZFAPAmount - Foreign OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
108SZFAPTAmount - Foreign Amount Paid to DateNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
109SZFRECAmount - Received ForeignNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
110SZFCLOAmount - Foreign ClosedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
111SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
112SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
113SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
114SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
115SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
116SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
117SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
118SZLDSCDescription - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
119SZMMEJDate - Lot ExpirationDateGeneric Edit60
120SZLOTSLot Status CodeCharacterUDC (41 L)10 Allow NULL? 
121SZRLOTSupplier Lot NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
122SZLOT1Memo Lot 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
123SZLOT2Memo Lot 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
124SZAMBRVolume - AmbientNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
125SZBUM3Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
126SZSTOKVolume - StandardNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
127SZBUM4Unit of Measure 4StringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
128SZWGTRWeight ResultNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
129SZBUM5Unit of Measure 5StringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
130SZTEMPTemperatureNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
131SZSTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
132SZDENDDisplay DensityNumericGeneric Edit104 Allow NULL? 
133SZDNTPDensity Type - At Standard TemperatureCharacterUDC (41B DT)10 Allow NULL? 
134SZDETPDensity TemperatureNumericGeneric Edit72 Allow NULL? 
135SZDTPUTemperature TypeCharacterUDC (41B TP)10 Allow NULL? 
136SZRCTMTime - ReceiptNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
137SZABR1Managerial Analysis Code 1StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
138SZABT1Managerial Analysis Type 1CharacterUDC10 Allow NULL? 
139SZABR2Managerial Analysis Code 2StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
140SZABT2Managerial Analysis Type 2CharacterUDC10 Allow NULL? 
141SZABR3Managerial Analysis Code 3StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
142SZABT3Managerial Analysis Type 3CharacterUDC10 Allow NULL? 
143SZABR4Managerial Analysis Code 4StringGeneric Edit120 Allow NULL? 
144SZABT4Managerial Analysis Type 4CharacterUDC10 Allow NULL? 
145SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
146SZANCRCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
147SZURETUnits - ReturnedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
148SZUDMGUnits - DamagedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
149SZDGCDDamaged Goods CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
150SZUREJUnits - RejectedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
151SZRJCDRejection CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
152SZUIQ1Units - In Question 1NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
153SZU1CDUnits in Question 1 CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
154SZUIQ2Units - In Question 2NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
155SZU2CDUnits in Question 2 CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
156SZUIQ3Units - In Question 3NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
157SZU3CDUnits in Question 3 CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
158SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
159SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
160SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
161SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
162SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
163SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
164SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
165SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
166SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
167SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
168SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
169SZVR05Outside Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
170SZVR04Outside Reference 1StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
171SZUPUMUPC Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
172SZUPQTUPC QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
173SZUPCNUPC NumberStringGeneric Edit130 Allow NULL? 
174SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
175SZUKIDUnique Key ID (Internal)NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
176SZSTAMAmount - TaxNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
177SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
178SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
179SZSCUMSCC Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
180SZSCCQSCC QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
181SZSCCNSCC NumberStringGeneric Edit140 Allow NULL? 
182SZPLTSSCC Number - Tare LevelStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
183SZPAKSSCC Number - Pack LevelStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
184SZMERLItem Revision LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
185SZMACTMultiple AccountsCharacterUDC (40 MU)10 Allow NULL? 
186SZLDNMLoad NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
187SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
188SZFUF6Future UseStringGeneric Edit10 Allow NULL? 
189SZFUF5Future UseStringGeneric Edit10 Allow NULL? 
190SZFUF4Future UseStringGeneric Edit10 Allow NULL? 
191SZFUF3Future UseStringGeneric Edit10 Allow NULL? 
192SZDUALDual Unit Of Measure ItemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
193SZCTAMAmount - Foreign TaxNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
194SZXDCKCross-Docking FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
195SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
196SZBCRCCurrency Code - BaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
197SZLOTCLot Status Code ExpandedStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
198SZPOEPort of Entry or ExitStringUDC (40 PE)60 Allow NULL? 
199SZVR03ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
200SZJBCDJob Type (Craft) CodeStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
201SZSRQTYService QuantityNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
202SZSRUOMService Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
203SZORIGCountry of OriginStringUDC (00 CN)30 Allow NULL? 

TOP920 | 43 | F43121Z1 INDEXES

NumberDescription
1UserId BatchNo TransNo + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending