JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

182 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 47 | F47032 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F47032SZ1821EDI Shipping Notice Detail - InboundBatch Input Files43A: Purchase Order Receipt/RoutingBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZSPID, SZHLVL, SZHL03, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZLNID, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZADDJ, SZCNDJ, SZPSDJ, SZDSVJ, SZDGL, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZRLIT, SZUOM, SZUORG, SZUCHG, SZUOPN, SZUREC, SZPRRC, SZACHG, SZAOPN, SZAREC, SZAMC3, SZECST, SZCSTO, SZCLVL, SZCATN, SZDSPR, SZPTC, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZATXT, SZCNID, SZNTR, SZFRTH, SZFRTC, SZZON, SZFRAT, SZRATT, SZANBY, SZANCR, SZMOT, SZCOT, SZSHCM, SZSHCN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM3, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZRCD, SZGRWT, SZGWUM, SZASID, SZTAG, SZPL, SZELEV, SZAVCH, SZPRPY, SZCRCD, SZCRR, SZFRRC, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZFREC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZHLCF, SZHLSC, SZPKCD, SZWGQ, SZWGTS, SZWGTU, SZIDQ1, SZID1, SZIDQ2, SZID2, SZROTE, SZEQCD, SZEQIN, SZEQNB, SZRFQ1, SZRF1, SZRFQ2, SZRF2, SZPLT, SZPAK, SZSCCN, SZSCCQ, SZSCUM, SZUPCN, SZUPQT, SZUPUM, SZTXLN, SZDVAN, SZBTAN, SZMKFR, SZLDNM, SZVR03, SZMERL, SZSHPN, SZADTM, SZOPTT, SZPDTT, SZPMDT, SZPSTM, SZVRMK, SZLOT1, SZLOT2, SZRLOT, SZLOTS, SZMMEJ, SZOUOM, SZAUREC, SZLDSC, SZCTSN, SZGAN8, SZGSHAN, SZGCARS, SZGDVAN, SZGBTAN, SZGMKFR, SZORIG FROM F47032

TOP920 | 47 | F47032 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZSPIDShipment I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
16SZHLVLHierarchical LevelNumericGeneric Edit10 Allow NULL? 
17SZHL03Hierarchical Level CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
18SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
19SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
20SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
21SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
22SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
23SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
24SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
25SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
26SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
27SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
28SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
29SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
30SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
31SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
32SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
33SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
34SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
35SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
36SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
37SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
38SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
39SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
40SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
41SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
42SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
43SZDSVJDate - Service/TaxDateGeneric Edit60
44SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
45SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
46SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
47SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
48SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
50SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
51SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
52SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
53SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
54SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
55SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
56SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
57SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
58SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
59SZUCHGUnits - On HoldNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
60SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
61SZURECUnits - ReceivedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
62SZPRRCAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
63SZACHGAmount - On HoldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
64SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
65SZARECAmount - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
66SZAMC3Unit Cost - PurchasingNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
67SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
68SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
69SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
70SZCATNCatalogStringUDC (40 CN)80 Allow NULL? 
71SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
72SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
73SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
74SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
75SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
76SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
77SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
78SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
79SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
80SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
81SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
82SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
83SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
84SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
85SZANCRCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
86SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
87SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
88SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
89SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
90SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
91SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
92SZUOM3Unit of Measure - PurchasingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
93SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
94SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
95SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
96SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
97SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
98SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
99SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
100SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
101SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
102SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
103SZASIDSerial NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
104SZTAGTag - ReferenceStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
105SZPLPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
106SZELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
107SZAVCHCode - Evaluated Receipt SettlementCharacterUDC (40 ER)10 Allow NULL? 
108SZPRPYPre-Payment (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
109SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
110SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
111SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
112SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
113SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
114SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
115SZFRECAmount - Received ForeignNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
116SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
117SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
118SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
119SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
120SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
121SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
122SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
123SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
124SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
125SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
126SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
127SZHLCFHierarchical ConfigurationStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
128SZHLSCHierarchical Structure CodeStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
129SZPKCDPackaging CodeStringUDC (41 X1)50 Allow NULL? 
130SZWGQWeight QualifierStringUDC (41 X2)20 Allow NULL? 
131SZWGTSShipment WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
132SZWGTUWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
133SZIDQ1Identifier Code Qualifier 1StringUDC (41 X3)20 Allow NULL? 
134SZID1Identifier Code 1StringGeneric Edit170 Allow NULL? 
135SZIDQ2Identifier Code Qualifier 2StringUDC (41 X3)20 Allow NULL? 
136SZID2Identifier Code 2StringGeneric Edit170 Allow NULL? 
137SZROTERoutingStringGeneric Edit350 Allow NULL? 
138SZEQCDEquipment Description CodeStringUDC (41 X5)20 Allow NULL? 
139SZEQINEquipment InitialStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
140SZEQNBEquipment NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
141SZRFQ1Reference Number Qualifier 1StringUDC (41 X6)20 Allow NULL? 
142SZRF1Reference Number 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
143SZRFQ2Reference Number Qualifier 2StringUDC (41 X6)20 Allow NULL? 
144SZRF2Reference Number 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
145SZPLTSSCC Number - Tare LevelStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
146SZPAKSSCC Number - Pack LevelStringGeneric Edit180 Allow NULL? 
147SZSCCNSCC NumberStringGeneric Edit140 Allow NULL? 
148SZSCCQSCC QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
149SZSCUMSCC Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
150SZUPCNUPC NumberStringGeneric Edit130 Allow NULL? 
151SZUPQTUPC QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
152SZUPUMUPC Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
153SZTXLNMessage Text LineStringGeneric Edit600 Allow NULL? 
154SZDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
155SZBTANAddress Number - Bill ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
156SZMKFRAddress Number - Mark-forNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
157SZLDNMLoad NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
158SZVR03ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
159SZMERLItem Revision LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
160SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
161SZADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
162SZOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
163SZPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
164SZPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
165SZPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
166SZVRMKSupplier RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
167SZLOT1Memo Lot 1StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
168SZLOT2Memo Lot 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
169SZRLOTSupplier Lot NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
170SZLOTSLot Status CodeCharacterUDC (41 L)10 Allow NULL? 
171SZMMEJDate - Lot ExpirationDateGeneric Edit60
172SZOUOMUnit of Measure - OverrideStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
173SZAURECActual Quantity - ReceivedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
174SZLDSCDescription - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
175SZCTSNContainer Serial NumberStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
176SZGAN8Global Location NumberNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
177SZGSHANShip To GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
178SZGCARSCarrier Number GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
179SZGDVANDeliver To Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
180SZGBTANBill To Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
181SZGMKFRMark For Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
182SZORIGCountry of OriginStringUDC (00 CN)30 Allow NULL? 

TOP920 | 47 | F47032 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNum EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending