JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

110 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 47 | F47042 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F47042SZ1101EDI Invoice Detail - InboundBatch Input Files43: ProcurementBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZACIN, SZCO, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZLNID, SZLNTY, SZKCO, SZDOC, SZDCTV, SZAN8, SZVINV, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZMCU, SZLOCN, SZLOTN, SZDMCT, SZDMCS, SZPEFJ, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZASN, SZCATN, SZPL, SZELEV, SZAVCH, SZCORD, SZAID, SZANI, SZDSC1, SZDSC2, SZPST, SZGLBA, SZCRC, SZSBL, SZSBLT, SZUOPN, SZUOM, SZUPRC, SZAEXP, SZAG, SZAAP, SZADSC, SZADSA, SZATXA, SZATXN, SZSTAM, SZCRRM, SZCRCD, SZCRR, SZFRRC, SZFEA, SZACR, SZFAP, SZCDS, SZCDSA, SZCTAM, SZCTXN, SZCTXA, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZPTC, SZPTD, SZDCP, SZDCD, SZNDTP, SZDDJ, SZRMK, SZVRMK, SZVR01, SZVR02, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZNLIN, SZJBCD, SZSRQTY, SZSRUOM, SZNBRU, SZNEWR, SZGAN8 FROM F47042

TOP920 | 47 | F47042 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZACINAllowance or Charge IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
16SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
17SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
18SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
19SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
20SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
21SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
22SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
23SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
24SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
25SZDCTVDocument Type - Voucher OnlyStringUDC (00 DV)20 Allow NULL? 
26SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
27SZVINVSupplier Invoice NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
28SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
29SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
30SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
31SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
32SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
33SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
34SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
35SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
36SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
37SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
38SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
39SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
40SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
41SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
42SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
43SZCATNCatalogStringUDC (40 CN)80 Allow NULL? 
44SZPLPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
45SZELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
46SZAVCHCode - Evaluated Receipt SettlementCharacterUDC (40 ER)10 Allow NULL? 
47SZCORDChange Order NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
48SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
49SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
50SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
51SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
52SZPSTPay Status CodeCharacterUDC (00 PS)10 Allow NULL? 
53SZGLBAG/L Bank AccountStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
54SZCRCPayment Handling CodeStringUDC (00 HC)30 Allow NULL? 
55SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
56SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
57SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
58SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
59SZUPRCAmount - Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
60SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
61SZAGAmount - GrossNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
62SZAAPAmount OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
63SZADSCDiscount AvailableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
64SZADSADiscount TakenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
65SZATXAAmount - TaxableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
66SZATXNAmount - Non-TaxableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
67SZSTAMAmount - TaxNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
68SZCRRMCurrency Mode-Foreign or Domestic EntryCharacterUDC (H00 CY)10 Allow NULL? 
69SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
70SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
71SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
72SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
73SZACRAmount - CurrencyNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
74SZFAPAmount - Foreign OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
75SZCDSAmount - Foreign Discount AvailableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
76SZCDSAAmount - Foreign Discount TakenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
77SZCTAMAmount - Foreign TaxNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
78SZCTXNAmount - Foreign Non-TaxableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
79SZCTXAAmount - Foreign TaxableNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
80SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
81SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
82SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
83SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
84SZPTDDescription - Payment TermsStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
85SZDCPDiscount % - Payment TermsNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
86SZDCDDiscount DaysNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
87SZNDTPNet Days to PayNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
88SZDDJDate - Net DueDateGeneric Edit60
89SZRMKName - RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
90SZVRMKSupplier RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
91SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
92SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
93SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
94SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
95SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
96SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
97SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
98SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
99SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
100SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
101SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
102SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
103SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
104SZNLINNumber of LinesNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
105SZJBCDJob Type (Craft) CodeStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
106SZSRQTYService QuantityNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
107SZSRUOMService Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
108SZNBRUNon-Billable Retainage UsedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
109SZNEWRExpense At VoucherCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
110SZGAN8Global Location NumberNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 

TOP920 | 47 | F47042 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNum EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending